fbpx

Nauczymy Twoje dziecko projektować w 3D!

Projektowanie i druk w 3D - oferta i grupy wiekowe

lekcje testowe z projektowania i druku 3d

Dla dzieci 9 - 10 lat

Program przystosowany dla najmłodszych dzieci. Nauka i zabawa, która pozwoli na opanowanie praktycznych zagadnień projektowania i druku 3D.

Czas trwania:

semestr szkolny - 16 tygodni

(1 zajęcia w tygodniu po 90 minut)

Cena warsztatów:
490 zł miesięcznie

Warunki warsztatów:
Maksymalnie 4 uczestników

Miejsce warsztatów:
Warszawa, ul. Pańska 75/7

kurs zaawansowany z projektowania i druku 3d

Dla dzieci 11 - 12 lat

Nauka projektowania i druku 3D zapewniająca umiejętności samodzielnego prototypowania i realizacji zaawansowanych projektów 3D.

Czas trwania:

semestr szkolny - 16 tygodni

(1 zajęcia w tygodniu po 90 minut)

Cena warsztatów:
490 zł miesięcznie

Warunki warsztatów:
Maksymalnie 4 uczestników

Miejsce warsztatów:
Warszawa, ul. Pańska 75/7

kula

Dla dzieci 13 - 15 lat

Nauka projektowania i druku 3D zapewniająca umiejętności samodzielnego prototypowania i realizacji zaawansowanych projektów 3D.

Czas trwania:

semestr szkolny - 16 tygodni

(1 zajęcia w tygodniu po 90 minut)

Cena warsztatów:
490 zł miesięcznie

Warunki warsztatów:
Maksymalnie 4 uczestników

Miejsce warsztatów:
Warszawa, ul. Pańska 75/7

Zobacz naszych uczniów w akcji!

Obejrzyj video z naszych zajęć!

Poznaj ofertę lekcji próbnej

i sprawdź czy Twoje dziecko jest zainteresowane warsztatami?

Sprawdź szczegółowy program warsztatów

1. Obsługa drukarki 3D w technologii FDM
 • Przygotowanie drukarki 3D do uruchomienia procesu
 • Wymiana filamentu
 • Kalibracja i konserwacja drukarki 3D
 • Budowa drukarki 3D
2. Dobór parametrów druku 3D w technologii FDM
 • Orientacja modelu w przestrzeni a generowanie struktur podporowych
 • Wpływ struktur podporowych na jakość powierzchni
 • Wpływ stopnia wypełnienia elementu na jego wytrzymałość i sprężystość
 • Dobór stopnia wypełnienia w zależności od zastosowania elementu
 • Zależność wartości granicznej kąta generowania struktur podporowych od grubości warstwy
3. Praktyczne aspekty druku 3D w technologii FDM
 • Drukowanie warstwowe wielokolorowe
 • Dobór materiału w zależności od zastosowania elementu
 • Występowanie mechanizmu samopodparcia
 • Skurcz materiału
 • Retrakcja
 • Postprocessing drukowanych elementów (szlifowanie, obróbka wibrościerna, obróbka chemiczna)
4. Tworzenie form w oparciu o druk 3D
 • Dostosowywanie jakości powierzchni elementu pod wykonanie formy
 • Tworzenie form silikonowych
 • Drukowanie 3D form + postprocessing
 • Czynniki wpływające na jakość odlewów transparentnych
 • Wykorzystanie próżni przy tworzeniu form i odlewaniu elementów
5. Działania na plikach STL (Stereolitography)
 • Ustawienie modelu w przestrzeni
 • Łączenie modeli
 • Skalowanie proporcjonalne i jednowymiarowe
 • Retopologia siatki trójkątów
 • Naprawa siatki trójkątów
6. Podstawowe narzędzia szkicu
 • Linia, spline, łuk prosty, łuk o określonym kącie
 • Okręgi, elipsy, prostokąty, sloty
 • Zaokrąglanie, trymowanie, ucinanie, przerwa, offset
 • Lustro, szyk kołowy, szyk prostokątny
 • Wymiarowanie, skalowanie
7. Zaawansowane narzędzia szkicu
 • Rzutowanie elementów na płaszczyznę
 • Projekcja szkicu poprzez przecięcie elementu
 • Rzutowanie szkicu na powierzchnie krzywe
 • Szkic 3D
8. Tworzenie elementów przestrzennych
 • Ekstrudowanie (wyciągnięcie proste, wycięcie proste, intersekcja dwóch elementów)
 • Wyciągnięcie przez obrót
 • Wyciągnięcie po ścieżce
 • Wyciągnięcie między profilami
 • Lustro, szyk po ścieżce, szyk kołowy, szyk prostokątny
 • Generowanie elementów spiralnych i rurowych
 • Pogrubianie
9. Modyfikowanie elementów przestrzennych
 • Skorupa
 • Zaokrąglanie, fazowanie
 • Skalowanie
 • Offset przestrzenny
 • Kombinacja
 • Rozdzielenie elementów, rozdzielenie powierzchni
10. Tworzenie planów konstrukcyjnych
 • Płaszczyzny (przesunięcie, pod kątem, styczna, środkowa, przechodzące przez dwie krawędzie, przechodzące przez trzy punkty, styczna do drugiej w punkcie, wzdłuż ścieżki)
 • Osie (przez walec, przez stożek, prostopadła do punktu, przec hodzaca przez dwie płaszczyzny, przechodząca przez dwa punkty, przechodząca przez krawędź, prostopadła do płaszczyzny)
 • Punkty (na wierzchołku, przechodzący przez dwie krawędzie, przechodzące przez trzy płaszczyzny, w centrum koła lub okręgu, na krawędzi lub płaszczyźnie)

Skontaktuj się z nami!

i rozpocznij kurs projektowania i druku 3D!

Formularz zapisów

Kursy rozpoczną się w lutym 2019

Grupa wiekowa uczestnika i termin zajęć*

Grupa 9 - 10 lat

     Grupa 11 - 12 lat

    Grupa 13 - 15 lat

    Dorośli

Środy 18:00 - 19:30 Czwartki 18:00 - 19:30 Wtorki 18:00 - 19:30     --  Piątki 18:00 - 19:30
Niedziele 09:00 - 10:30 Soboty 09:00 - 11:00 Niedziele 16:30 - 18:00 Niedziele 09:00 - 10:30


Akceptuje regulamin