Nauczymy Twoje dziecko projektować w 3D!

Projektowanie i druk w 3D - oferta i grupy wiekowe

lekcje-testowe-z-projektowania-i-druku-3d

Dla dzieci 9 - 11 lat

Program przystosowany dla najmłodszych dzieci. Nauka i zabawa, która pozwoli na opanowanie praktycznych zagadnień projektowania i druku 3D.

Czas trwania
27 godzin (12 tygodni – 1 zajęcia w tygodniu – 2h 15 minut)

Cena warsztatów:
1490 PLN  lub w 3 ratach: 3x 540 PLN

Warunki warsztatów:
Maksymalnie 4 uczestników

Terminy warsztatów:
Ustalany indywidualnie

Miejsce warsztatów:
Warszawa, ul. Pańska 75/14

Screen-Shot-11-06-17-at-01.12-PM

Dla dzieci 12 - 15 lat

Nauka zapewniająca umiejętności samodzielnego prototypowania i realizacji ciekawych projektów 3D.

Czas trwania
27 godzin (12 tygodni – 1 zajęcia w tygodniu – 2h 15 minut)

Cena warsztatów:
1490 PLN  lub w 3 ratach: 3x 540 PLN

Warunki warsztatów:
Maksymalnie 4 uczestników

Terminy warsztatów:
Ustalany indywidualnie

Miejsce warsztatów:
Warszawa, ul. Pańska 75/14

Screen-Shot-11-21-17-at-11.06-AM

Zajęcia w ferie zimowe

6 dniowy kurs projektowania i druku 3D dla dzieci i młodzieży. Codzienne warsztaty pozwalające uzyskać podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia profesjonalnych prototypów.

Czas trwania
6 dni – codziennie – 2h 15 minut

Cena kursu
750 zł

Warunki kursu
Maksymalnie 4 uczestników w grupie

Miejsce kursu
Warszawa, ul. Pańska 75/14

warsztaty-rodzinne-projektowanie-i-druk-3d

Warsztat rodzinny

Możliwość spędzania niedzielnego popołudnia w ciekawy i kreatywny sposób. Świetna okazja do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu technologii druku 3D.

Czas trwania:
1 zajęcia – 90 minut

Warunki zajęć:
W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 5 osób.

Miejsce zajęć:
Warszawa, ul. Pańska 75/14

Cena zajęć
290 zł

Obejrzyj video z naszych zajęć!

Poznaj ofertę Zajęć Testowych

i sprawdź czy Twoje dziecko jest zainteresowane warsztatami?

Sprawdź szczegółowy program warsztatów

1. Obsługa drukarki 3D w technologii FDM
 • Przygotowanie drukarki 3D do uruchomienia procesu
 • Wymiana filamentu
 • Kalibracja i konserwacja drukarki 3D
 • Budowa drukarki 3D
2. Dobór parametrów druku 3D w technologii FDM
 • Orientacja modelu w przestrzeni a generowanie struktur podporowych
 • Wpływ struktur podporowych na jakość powierzchni
 • Wpływ stopnia wypełnienia elementu na jego wytrzymałość i sprężystość
 • Dobór stopnia wypełnienia w zależności od zastosowania elementu
 • Zależność wartości granicznej kąta generowania struktur podporowych od grubości warstwy
3. Praktyczne aspekty druku 3D w technologii FDM
 • Drukowanie warstwowe wielokolorowe
 • Dobór materiału w zależności od zastosowania elementu
 • Występowanie mechanizmu samopodparcia
 • Skurcz materiału
 • Retrakcja
 • Postprocessing drukowanych elementów (szlifowanie, obróbka wibrościerna, obróbka chemiczna)
4. Tworzenie form w oparciu o druk 3D
 • Dostosowywanie jakości powierzchni elementu pod wykonanie formy
 • Tworzenie form silikonowych
 • Drukowanie 3D form + postprocessing
 • Czynniki wpływające na jakość odlewów transparentnych
 • Wykorzystanie próżni przy tworzeniu form i odlewaniu elementów
5. Działania na plikach STL (Stereolitography)
 • Ustawienie modelu w przestrzeni
 • Łączenie modeli
 • Skalowanie proporcjonalne i jednowymiarowe
 • Retopologia siatki trójkątów
 • Naprawa siatki trójkątów
6. Podstawowe narzędzia szkicu
 • Linia, spline, łuk prosty, łuk o określonym kącie
 • Okręgi, elipsy, prostokąty, sloty
 • Zaokrąglanie, trymowanie, ucinanie, przerwa, offset
 • Lustro, szyk kołowy, szyk prostokątny
 • Wymiarowanie, skalowanie
7. Zaawansowane narzędzia szkicu
 • Rzutowanie elementów na płaszczyznę
 • Projekcja szkicu poprzez przecięcie elementu
 • Rzutowanie szkicu na powierzchnie krzywe
 • Szkic 3D
8. Tworzenie elementów przestrzennych
 • Ekstrudowanie (wyciągnięcie proste, wycięcie proste, intersekcja dwóch elementów)
 • Wyciągnięcie przez obrót
 • Wyciągnięcie po ścieżce
 • Wyciągnięcie między profilami
 • Lustro, szyk po ścieżce, szyk kołowy, szyk prostokątny
 • Generowanie elementów spiralnych i rurowych
 • Pogrubianie
9. Modyfikowanie elementów przestrzennych
 • Skorupa
 • Zaokrąglanie, fazowanie
 • Skalowanie
 • Offset przestrzenny
 • Kombinacja
 • Rozdzielenie elementów, rozdzielenie powierzchni
10. Tworzenie planów konstrukcyjnych
 • Płaszczyzny (przesunięcie, pod kątem, styczna, środkowa, przechodzące przez dwie krawędzie, przechodzące przez trzy punkty, styczna do drugiej w punkcie, wzdłuż ścieżki)
 • Osie (przez walec, przez stożek, prostopadła do punktu, przec hodzaca przez dwie płaszczyzny, przechodząca przez dwa punkty, przechodząca przez krawędź,
  prostopadła do płaszczyzny)
 • Punkty (na wierzchołku, przechodzący przez dwie krawędzie, przechodzące przez trzy płaszczyzny, w centrum koła lub okręgu, na krawędzi lub płaszczyźnie)

Skontaktuj się z nami!

i zapisz się na lekcje testową!

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie o dostępne miejsca!


Akceptuje regulamin